Xây tam cấp ba bậc trước nhà có rơi vào bệnh tật ? - X.C.T

Quan niệm đúng phải là “, , , tử”. Theo đó, bậc cuối cùng sẽ rơi vào chữ “”. Tương tự, số bậc cầu thang chỉ cần rơi vào là đạt yêu cầu.

Theo chuyên gia phong thủy, hiện nay khi xây nhà, nhiều người có tâm lý sợ làm vì lo ba bậc sẽ bị rơi vào chữ “bệnh” trong quan niệm về “sinh, lão, bệnh tử”. Quan niệm này cũng phổ biến trong cách tính số bậc cầu thang trong nhà. Tuy nhiên, dưới góc nhìn về phong thủy và nhân trắc học quan niệm này chưa hợp lý.

S3010108 Xây tam cấp ba bậc trước nhà có rơi vào bệnh tật ?

Bậc tam cấp là một chi tiết rất phổ biến trong nhà truyền thống cũng như các công trình tâm linh như , , . Nó cũng hoàn toàn phù hợp với nhà ở hiện đại. Quan niệm đúng phải là “sinh, bệnh, lão, tử”. Theo đó, bậc cuối cùng sẽ rơi vào chữ “lão”. Tương tự, số bậc cầu thang chỉ cần rơi vào số lẻ là đạt yêu cầu.

Tags: , , , , , , , , ,

Source: Xem Chi Tay

Cùng Danh Mục

Tin Bài Liên Quan

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply