Thông tin ‘cúng động thổ xây nhà mới’

Bài văn khấn Cúng Lễ Động Thổ xây nhà, sửa nhà, làm công trình.. - X.C.T

Bài văn khấn Cúng Lễ Động Thổ xây nhà, sửa nhà, làm công trình.. - X.C.T

BÀI VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ KÍNH LẠY: - HOÀNG THIÊN HẬU THỔ CHƯ VỊ TÔN THẦN....