Đặc điểm ngón tay - X.C.T

a4b1caa62485f.jpg Đặc điểm ngón tayCác dạng thể ngón tay:
– Ngón cứng: Nhiều tham muốn, độc tài, cứng rắn, hay tranh đua, nên khó được cảm tình của người xung quanh. Có thành công.
– Ngón oằn èo xiêu vẹo lệch lạc: Người vị kỷ, không thành thật, tiểu tiết, khó phát triển nghề nghiệp lớn.
– Ngón nhọn: Người nhiều mộng ước, suy tư, lãng main, không thực tế nên khó thành công chắc chắn trên bước đường thương mãi. Tuy nhiên lại có tài giao tế và dễ chiếm cảm tình với người khác. (N)
– Ngón vuông: Người thực tế và chọn những công việc có tính cách thực dụng, dễ thành công.
– Ngón tòe đầu: Tánh người bê tha, không biết lo xa, thiếu óc thực tế nên khó thành công.

– Ngón dài: Siêng năng, ngăn nắp nên dễ thành công chắc chắn.
– Ngón ngắn: Hấp tấp, nóng nảy nên dễ thất bại.
– Ngón tay mềm: Người dễ uyển chuyển theo thời nhu thuận, hay do dự. Dễ thành công và dễ được cảm tình của người khác.

– Ngón tròn: người nhân từ đại lượng, hay do dự phân vân không quả quyết, hiền lành điềm đạm, muốn yên phận.
– Ngón tay không mấu gút: là người thường nổi danh về nghệ thuật.

– Ngón tay có mấu gút: thích sưu tầm, nghiên cứu, thích lý luận, triết lý, sống về nội tâm, hay nghĩ lại, đắn đo…
ngón tay chè bè: (hay hình cái bay): người hay cáu, hấp tấp, cứng rắn. Nếu gân guốc, có mắt gút thì đó là người nóng tính, tự cao. Nếu nữ có thể thành gái mãi dâm.

Source: Xem Chi Tay

Cùng Danh Mục

Tin Bài Liên Quan

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.